Doprovodný program

V rámci doprovodného programu bude v prostorách akce uspořádaná doprovodná výstava přístrojové techniky, zdravotnických prostředků a pomůcek a dalšího vybavení IZS a Armády ČR.

 

Seznam vystavovatelů:

Centrum biologické ochrany Těchonín

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Cheiron, a. s.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje

Medirol, s. r. o.

Oblastní spolek ČČK Blansko

Sat Consult, s. r. o.

Státní ústav jaderné, biologické a chemické ochrany, v. v. i.

Unipro-Alpha CS, spol. s r. o.

Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

103. středisko CIMIC/PSYOPS Lipník n. Bečvou