Centrum biologické ochrany Těchonín

Centrum biologické ochrany Těchonín představí v rámci akce CIMIC 2012 své prostředky, který disponuje pro řešení hospitalizace pacientů s nebezpečnými nemocemi (včetně pravých neštovic, moru a krvácivých horeček). Centrum biologické ochrany Těchonín (dále jen CBO Těchonín) představuje vrcholný prvek systému biologické ochrany AČR. Kromě stacionárního zařízení pro izolaci a léčbu pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami, které je vybaveno také mikrobiologickou, biochemickou a hematologickou laboratoří, disponuje  CBO Těchonín také polní hygienicko-epidemiologickou laboratoří (PHEL-2) a mobilní hospitalizační jednotkou (MHJ).

http://www.acr.army.cz

 


Mobilní hospitalizační jednotka (MHJ) slouží k posílení kapacity CBO Těchonín nebo k doplnění schopnosti polní nemocnice o izolační infekční část. Je rozvinutelná v nafukovacích klimatizovaných halách vybavených izolačními buňkami s vlastní filtroventilací.

 

 

 

 

 

 

Polní hygienicko-epidemiologická laboratoř (PHEL-2) je umístěna na podvozku vozidla Tatra T-815 s přepravním přívěsem, jehož osádku tvoří 6 osob. Osádka je schopná provádět vyšetření včetně kultivace a identifikace vybraných patogenů metodou PCR.

 

 

 

 

 

 

Pro odběr vzorků disponuje CBO Těchonín vozidlem LR-130 Biorover, které využívá Speciální mobilní biologický tým (SMBT), které jsou dispozičně zařazeny přímo pod Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha. Dalším prostředkem je LR-130 Sanita, která slouží k přepravě pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou do izolačního zařízení. Pacient je během cesty izolován od okolí pomocí přepravního boxu (BIOBOXU), který je schopen dekontaminace.