HZS Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje bude na akci prezentovat následující techniku:
•   cisternová automobilová stříkačka – 2x
•   chemický kontejner
•   souprava pro dekontaminaci osob
•   kontejnerový automobil – 2x
•   technický automobil chemického průzkumu
•   přetlaková komora s manipulátorem
•   protiplynový vůz
•   velitelský automobil
Více o HZS Plzeňského kraje najdete na www.hzspk.cz.