Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Ústřední vojenský zdravotní ústav (ÚVZÚ Praha) je odborným zařízením ve struktuře zdravotnické služby Armády České republiky. Jedná se o specializované zařízení s celoarmádní působností, které plní úkoly spojené s výkonem státní správy v ochraně veřejného zdraví, včetně výkonu státního zdravotního dozoru v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených složkách státu a příspěvkových organizacích.

http://www.acr.army.cz

 

Speciální mobilní biologický tým ÚVZÚ Praha (SMBT)

Na základě vyžádání orgánů IZS vyčleňuje Armáda ČR, kromě jiného, ve prospěch IZS speciální mobilní biologický tým (SMBT) v počtu 4 osob nebo mobilní průzkumný biologický tým (MPzBT) v počtu 3 osob, který má obdobné složení, vybavení a úkoly.

Pohotovost k výjezdu – do 2 hodin od obdržení požadavku ze Společného operačního centra MO ČR.

Týmy jsou určeny k plnění úkolů dle Souboru typové činnosti č. 05/IZS „Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů“.

 

Složení SMBT:

velitel – lékař nebo VŠ školený v oblasti biologické ochrany
zástupce velitele – lékař nebo VŠ školený v oblasti biologické ochrany
řidič – operátor
laborant

 

Vybavení SMBT:

Tým je vybaven vozidlem Renault BIOMaster, které veze veškeré vybavení týmu nebo vozidlem BIOSCAM do polních podmínek. Vozidlem k zásahu vyjíždí velitel, zástupce velitele a řidič-operátor.

Všichni členové SMBT, nasazení k zásahu při nálezu podezřelého předmětu, jsou vybaveni vhodnými prostředky pro plnění očekávaných úkolů a jsou vycvičeni a poučeni v používání těchto prostředků. Jedná se o:

a)  prostředky individuální ochrany jednotlivce:
– hermeticky uzavřený protichemický ochranný oděv, izolační dýchací přístroj aj.

b)  prostředky pro odběr vzorků:
– zařízení pro odběr vzorků prostředí, včetně aerosolů,
– přepravní nádoby pro zajištění bezpečného transportu biologických vzorků,

c)   prostředky pro provádění dezinfekce:
– dezinfekční prostředky pro dezinfekci vlastních sil a prostředků SMBT,
– samostatné vodní a odpadové hospodářství,

d)   prostředky pro rychlou orientační detekci vybraných B-agens a toxinů:
– rychlá orientační diagnostika vybraných B-agens a toxinů pomocí detekčních stripů na principu laterální průtokové imunochromatografie.

 

Hlavní úkoly SMBT:

a)   průzkum a monitorování biologické situace v místě zásahu,

b)   epidemiologické šetření v místě zásahu,

c)   odběr vzorků biologického materiálu, vzorků prostředí či neznámého materiálu,

d)   dezinfekce členů týmu a použitých prostředků,

e)   orientační vyloučení přítomnosti vybraných B-agens a toxinů na místě zásahu,

f)    bezpečný transport odebraných vzorků do stacionární laboratoře.