ZZS Jihočeského kraje

Tento tým byl ustanoven k 28.5.2003 jako součást Výjezdní skupiny Jihočeského kraje pro Vysoce nebezpečné nákazy (VS VNN). Jedná se o unikátní projekt v rámci celé České republiky. Součástí Výjezdní skupiny je kromě Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK) také Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a v případě potřeby další složky (Policie ČR, HZS ČR, firma Asana, s.r.o., FN Na Bulovce, Praha a další). Cílem projektu je včasné rozpoznání a případná izolace pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou bez ohrožení dalších nezúčastněných osob a poskytnutí maximální zdravotní péče infikovanému pacientovi. Za vysoce nebezpečné nákazy jsou považovány infekce vyvolané biologickými činiteli skupiny 4, popř. 3 – dle Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. str. 5210 – 5219 (seznam infekčních agens podle závažnosti).

Pro tuto činnost bylo odborně vyškoleno deset zaměstnanců (nelékařských zdravotnických pracovníků) ZZS JčK, Územního střediska České Budějovice. V současné době tak můžeme zasáhnout 2 týmy ve složení zdravotnický záchranář a řidič záchranář kdekoliv na území Jihočeského kraje při zajištění maximální bezpečnosti ošetřujícího personálu. V případě zásahu poskytuje lékaře infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Kompletní tým se pravidelně schází a proškoluje v používání speciálních osobních ochranných pracovních prostředcích, v pracovních postupech při riziku nákazy VNN, seznamuje se s aktuálním stavem výskytu rizikových infekčních agens. Ve spolupráci s ostatními složkami VS VNN se podílí na praktickém výcviku při námětových cvičeních a instruktážně metodických zaměstnáních.

Více o našem týmu na http://www.zzsjck.cz
Fotogalerie: http://www.zzsjck.cz/galerie/Biohazard-Team/64/
Videogalerie: http://www.youtube.com