Pro cvičící účastníky

Největší díky patří Vám, kteří jste se na akci CIMIC 2012 podíleli aktivně a zapojili jste se do praktického zaměstnání. Zdárně jste se vyrovnali nejen s náročnou přípravou akce, ale i malichernostmi počasí, které prověřilo Vaše odhodlání učit se a trénovat za každé situace, za každého počasí. Díky Vám a Vašemu vynaloženému úsilí bylo nejen na co se koukat, ale především o čem diskutovat.

 

Za celý organizační výbor akce Vám ještě jednou děkuji a těším se na další příležitost ke spolupráci s Vámi
Šárka Nováková

Video z akce: http://www.youtube.com/watch?v=ZNCCGFkcN9E

 

Instrukce:

Složky prezentující techniku musí mít v průběhu celé akce záchytné úkapové vany pod vlastní technikou, aby nedocházelo k poškození životního prostředí.

Cvičící jsou povinni dbát pokynů organizátora akce, členů řídícího štábu, pohybují se pouze v prostorách jim určených, parkují na jim vyhrazeném prostranství, kouření je povoleno pouze na vybraných místech k těmto účelům vybaveným.

Po celou dobu platí přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů.

Hrubé porušení pravidel bude mít za následek okamžité vyloučení z akce.

 

 

Důležitá data a termíny:

Přihlášky odborných prezentací: do 31.7.2012 (zaslání shrnutí přednášky – abstrakta je možné do 27.8.2012, max. 1 strana A4)

Přihlášky/Návratky cvičících účastníků akce: do 31.7.2012 (včetně nahlášení obědů)

Komentář své vykonávané činnosti v rámci řešených scénářů (Variola a Ebola) zasílejte do 6.8.2012. Dále nezapomeňte nahlásit jméno osoby, která bude přebírat vysílačky. Zájemci o zařazení svého audiovizuálního klipu do připravované video-smyčky, ať svá videa předají kontaktní osobě akce (tajemník SKPZ).

Všechny podklady a přihlášky zasílejte na info@skpz.cz. Případné dotazy Vám budou rovněž zodpovězeny na tomto emailu.

 

Harmonogram týdenní akce:

• Pondělí 10.9. PŘÍPRAVA
– začátek ve 13 h, předpokládané ukončení v 18 h

 

• Úterý a středa: PRAKTICKÉ ZAMĚSTNÁNÍ
– začátek vždy v 8 h na letišti, předpokládané ukončení v 17 h

 

• Čtvrtek 13.9. WORKSHOP
– předpokládané zahájení akce v 10 h, ukončení do 18 h
– v 9 h vše připraveno, příjezd na letiště od 6:30 h

 

Účast v průběhu celé akce je hodnocena pro lékaře 10 kredity (č. akreditace 0004/16/2006; č. akce 30093), pro ostatní zdravotnický personál 8 kredity.