Pro přednášející

Děkujeme všem přednášejícím, kteří svou prezentací rozšířili odborný program akce a podělili se tak s přítomnými o své zkušenosti. Z workshopu bude odborný výbor akce připravovat závěry, které Vám rádi postoupíme. Současně budete osloveni kontaktní osobou akce ohledně souhlasu se zveřejněním Vašich prezentací na CD sborníku.

za Organizační výbor akce
Šárka Nováková

 

 

Předpokládaný časový harmonogram (čtvrtek, 13.9.2012):

10:00 – 10:30  oficiální zahájení, občerstvení, ukázka činnosti HZS PK

10:30 – 11:30  1. přednáškový blok

11:30 – 12:30   2. přednáškový blok

12:30 – 14:00  dynamická ukázka “Variola”

14:00 – 15:00  přestávka s občerstvením, prezentace firem

15:00 – 16:00  3. přednáškový blok

16:00 – 16:45  diskuse, občerstvení, ukázka činnosti SÚJCHBO

16:45 – 17:00  předpokládané ukončení dne

 

Informace o způsobu přihlášení a termínu dodání podkladů naleznete v sekci Všeobecné informace.

K přihlašované přednášce zasílejte stručné shrnutí Vaší prezentace v max. rozsahu 1 strany A4, v příp. potřeby můžete vuyžít přiložený Formulář abstrakta.

Na místě budu v průběhu celé akce k dispozici dataprojektor a notebook. Konferenční sál bude ozvučen.