Pro účastníky

Děkujeme všem účastníkům akce za jejich účast i přes krátkodobou nepřízeň počasí, která nás postihla a důkladně prověřila naši připravenost a odvahu. Věříme, že se zúčastníte i našich dalších akcí, byť se budou konat v klasických prostorách pevných budov. Ti, kteří si nevyzvedli potvrzení o účasti, nechť kontaktují Šárku Novákovou na emailu: info@skpz.cz.

Těšíme se naviděnou
Organizační výbor akce

 

Upozorňujeme zájemce o účast, že kapacita workshopu je omezená a po jejím vyčerpání nebudeme moci přijímat další přihlášky k účasti. Bez potvrzené účasti není z bezpečnostních důvodů možný vstup do střeženého areálu letiště a prostor akce.

 

Předpokládaný časový harmonogram (čtvrtek, 13.9.2012):

10:00 – 10:45  oficiální zahájení, občerstvení, ukázka činnosti HZS PK

10:45 – 12:00  1. přednáškový blok

12:00 – 13:00   2. přednáškový blok

13:30 – 14:30   3. blok vč. dynamické ukázky “Variola”

14:45 – 15:30   přestávka s občerstvením, prezentace firem

15:30 – 17:15   4. přednáškový blok

17:15 – 17:30   diskuse, občerstvení, ukázka činnosti SÚJCHBO

17:30 – 18:00   předpokládané ukončení dne

 

V prostorách akce se účastníci workshopu řídí pokyny organizátora akce. Vstup na letovou dráhu je zakázán. Kouření je povoleno pouze v místech k tomu určených. Parkování vozidel (a příp. jiných dopravních prostředků) je povoleno pouze k tomu určených označených místech.