Pro vystavovatele

Děkujeme všem vystavovatelům a partnerům, že podpořili svou účastí tuto akci. Vážíme si této Vaší pomoci, neboť bez ní by nebylo možné akci připravit v tak velkém pojetí a bez poplatků účastníků.

Za účastníky i cvičící ještě jednou děkuji a těším se na další příležitost ke spolupráci
j
ménem Organizačního výboru akce 
Šárka Nováková

 

Předpokládaný časový harmonogram příprav:

 

12.9.2012

14:00 – 18:00 příprava vystavovatelských prostor

 

13.9.2012

7:00 – 9:00 příprava vystavovatelů

9:00 – 10:00 příjezd účastníků akce

10:00 – 10:30 zahájení akce

16:00 – 16:30 ukončení akce

17:00 – 20:00 balení stanovišť

 

14.9.2012

8:00 – 12:00 likvidace vystavovatelských prostor a úklid

 

Pro vystavovatele a partnery akce je zajištěno občerstvení. Parkování pro vystavovatele je zajištěno ve vyhrazených prostorách akce.

Podrobný program workshopu bude zaslán přihlášeným účastníkům v průběhu měsíce srpna.

Zájemci o zařazení svého audiovizuálního klipu do připravované smyčky videa, ať předají své podklady kontaktní osobě akce (tajemník SKPZ).

Pozvánka s podmínkami účasti (Nabídka partnerství), Check list pro vystavovatele Vám může pomoci při vyplňování přihlášky a specifikaci Vašich požadavků.

Způsob přihlášení firmy: vyplněním a odesláním Přihláška firmy, závazná přihláška je rovněž ke stažení v sekci “Ke stažení”.

 

Přihlášení odborného příspěvku na workshop:

Téma a abstrakt přednášky je nutné zaslat nejpozději do 31.7.2012 na email: info@skpz.cz. Vyrozumění o ne/přijetí přednášky bude odesláno prostřednictvím emailu v průběhu měsíce srpna. Rozhodnutí o přijetí přednášky je plně v kompetenci odborného výboru akce.