Všeobecné informace

Přehled několika čísel:

– počet účastníků v průběhu 4 dnů akce překročil 250 osob,
– na akci zaznělo 25 přednášek během dvou dnů,
– prezentováno bylo 29 kusů techniky, 6 nafukovacích stanů a tři velko-         kapacitní haly (kontejnery AČR nepočítaje),
– celková plocha akce činila 30 000 m2,
– nikdo nebyl skutečně zraněn a všichni se v pořádku vrátili domů.

 

 

Důležitá data a informace:

Přihlášky odborných prezentací: do 31.7.2012

Přihlášky/Návratky účastníků akce: do 1.9.2012

Přihlášky firem/vystavovatelů: do 31.7.2012

Abstrakta přednášek zasílejte: do 31.7.2012 na email: info@skpz.cz. Vzor abstrakta je zveřejněn na www.cimic.skpz.cz v sekci Ke stažení.

Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte v průběhu měsíce srpna. Každý přednášející musí být řádně přihlášen (vyplněním návratky).

 

 

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání pro lékaře dle stavovského předpisu ČLK č. 16/2012, dále je zařazena do vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění u Asociace sester a Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví.

ČLK: akreditace č. 004/16/2006, č. akce 30093
ČAS:  KK/2137/2004
KVVOPZ: č. akce 304/2012

 

Organizační pokyny pro účastníky akce:

1. Zákaz parkování vozidel mimo vyznačené plochy k tomu určené.

2. Zákaz vstupu do prostoru letecké záchranné služby AČR.

3. Zákaz vstupu na letovou a pojížděcí dráhu a mimo vyznačené prostory.